Segerstadens kooperativa förskola
Meny

Ansökan

Segerstads Kooperativa förskola välkomnar alla barn mellan ett och sex års ålder. Barn tas emot i mån av plats i följande ordning;

1. Syskonförtur. Om du redan har barn på förskolan så har syskon förtur oavsett om det finns familjer som står längre fram i kön.

2. Åldersförtur. Vår ambition är att ha så jämna åldersgrupper som möjligt. Detta för att bibehålla en god pedagogisk kvalité samt för att inte få ett för stort glapp i åldersgrupperna.Vi strävar efter att ha cirka sex barn i varje åldersgrupp.

3. Ködatum.

Avsteg från turordningen beslutas av förskolechefen och styrelsen.

Kontakta gärna förskolan om du vill komma på besök eller om du vill veta mer. Ansök genom att fylla i formuläret nedan.

Barn
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Önskat startdatum
Vistelsetid timmar/v
Förälder 1
Namn
Personnummer
Telefon
E-post
Adress
Postnummer
Ort
Förälder 2
Namn
Personnummer
Telefon
E-post
Adress
Postnummer
Ort
Övrigt
 

Segerstads kooperativa förskola - Segelstaden 2 - 443 43 GRÅBO