Segerstadens kooperativa förskola
Meny

Föräldraengagemanget

Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär mer ansvar och engagemang men ger också dig som förälder möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns förskolevistelse.
Du får ökad insyn, mer inflytande och delaktighet i verksamheten samt en gemenskap och närhet till övriga familjer och personal.

Stad-3.jpg

Segerstads kooperativa förskola - Segelstaden 2 - 443 43 GRÅBO