Segerstadens kooperativa förskola
Meny

Om förskolan

Vår vision

På Segerstads kooperativa förskola tar vi ett gemensamt ansvar för en trygg och hållbar framtid. Med respekt, glädje och laganda skapar vi möjligheter att utvecklas och lära. Hos oss värnar vi om barnens delaktighet och inflytande. Tillsammans ser vi till att varje barn lyckas!

Segerstads förskola är ett föräldrakooperativ där du som vårdnadshavare ges möjlighet att skapa bra förutsättningar för en kvalitativ verksamhet. Förskolan, med närhet till såväl skog som torget med bibliotek och affärer, består av två avdelningar. Rödklövern är hemvist för de yngre barnen och Blåklockan för de äldre. På vardera avdelning är miljön anpassad efter barnens behov och intressen. Vi är en liten förskola och närheten mellan de två avdelningarna är stor. Barnen leker tillsammans på gården, arbetar i tvärgrupper i projekt och fri lek. Personalen arbetar tillsammans som ett arbetslag och känner alla barn väl.

OMForskolan2.jpg

Segerstads kooperativa förskola - Segelstaden 2 - 443 43 GRÅBO